Integraal Verkeersplan Castricum - Bakkum

Het Integraal Verkeers- en Vervoersplan uit 2004 is verouderd. Wij werken aan een nieuw plan, want  het verkeer in Castricum en Bakkum ziet er inmiddels anders uit.

Denk daarbij aan meer auto’s, de komst van de e-bike, bakfietsen. Maar ook zijn er in de afgelopen jaren knelpunten ontstaan. Het nieuwe plan houdt rekening met de nieuwe ontwikkelingen, inzichten en uitdagingen.

Zo zorgen we voor meer veiligheid, betere doorstroming en dragen we bij aan duurzame vormen van verkeer. Maar we houden ook rekening met de natuur (klimaatadaptatie) een fijne woonomgeving (leefbaarheid), woningbouwplannen en recreatie en toerisme.

Het nieuwe Integrale Verkeersplan Castricum – Bakkum (IVP) kijkt 10 jaar vooruit. We verwachten dat de gemeenteraad het plan kan vaststellen aan het begin van 2025.

We werken daarnaartoe in een aantal stappen. Daarbij betrekken we ook onze inwoners en op sommige plekken ook de om- en aanwonenden.

Het proces staat uitgebreid beschreven op onze website.

Denkt u mee?

Om een goed beeld te krijgen horen we graag van u, als  inwoner, wat u in het huidige wegennet als knelpunt ervaart, welke wensen en ideeën u heeft, en wat volgens u niet mag missen in het nieuwe IVP. Daarvoor is onderstaande enquête. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten en alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. De enquête is vanaf 17 april t/m 20 mei 2024 beschikbaar

Naar de enquête

Contact

Gemeente Castricum
Raadhuisplein1
1902 CA Castricum

Whatsapp: +31 6 257 561 60
info@castricum.nl
14 0251

Denk mee over Castricum is een initiatief van de gemeente Castricum.

 
 
Cookie-instellingen