Energie met zon en wind

Regionale Energie Strategie (RES)

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt, een plan voor duurzame energie-opwekking met windmolens en zonneweides buiten de bebouwde kom. De gemeente Castricum maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord en samen met de andere gemeenten uit deze regio bereiden we ons hierop voor. Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De RES 1.0 is inmiddels vastgesteld. De komende twee jaar zal in samenwerking met o.a. inwoners en bedrijven van de gemeenten Castricum worden toegewerkt naar de RES 2.0.

Contact

Gemeente Castricum
Raadhuisplein1
1902 CA Castricum

Whatsapp: +31 6 257 561 60
info@castricum.nl
14 0251

Denk mee over Castricum is een initiatief van de gemeente Castricum.

 
 
Cookie-instellingen