Resultaten participatie en Visie op Hoofdlijnen

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben de afgelopen periode op verschillende manieren en momenten kunnen meedenken over de omgevingsvisie Castricum.

  • Van februari tot juni 2020 is meegedacht via bijeenkomsten, straatinterviews, een enquête en een flitspeiling. Meer dan 800 mensen hebben via deze verschillende kanalen meegedacht over de omgevingsvisie. Zo is benoemde wat belangrijke waarden zijn voor het gebied, welke maatschappelijke opgaven er zijn en welke dilemma's.
  • Van december 2020 tot januari 2021 zijn deze dilemma's opnieuw voorgelegd en besproken via online bijeenkomsten en enquêtes. Hieraan hebben meer dan 900 mensen deelgenomen.
  • Op basis van alle inbreng is een Visie op Hoofdlijnen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze hoofdlijnen op 25 maart 2021 vastgesteld.

Wij danken iedereen hartelijk voor zijn deelname en het resultaat van alle vormen van participatie kunt u in de volgende documenten nalezen.

 

0 bestanden geselecteerd: 

Contact

Gemeente Castricum
Raadhuisplein1
1902 CA Castricum

Whatsapp: + 31 6 194 296 61
info@castricum.nl
14 0251

Denk mee over Castricum is een initiatief van de gemeente Castricum.

 
 
Cookie-instellingen